35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

Przypominamy:
1. o obowiązku odbierania na bieżąco wiadomości z dziennika elektronicznego
2. o potrzebie zostania w domu i nie spotykania się w dużych grupach.
3. informuję Was o wdrożeniu nauczania na odległość od najbliższego poniedziałku aż do odwołania. Materiały będą dostarczane przez nauczycieli przez platformę Moodle lub elektronicznie
   Proszę potraktować to poważnie! To nie są ferie - To jest czas nauki.

wzs1  wzs2    zapraszamy do obejrzenia

/

ZAPOZNAJ SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ EDUKACYJNĄ   TECHNIKUM   BRANŻOWA SZKOŁA   
  

 • 00s.jpg
 • cukirnik.jpg
 • elektromechanik_poj.JPG
 • fryzjer.jpg
 • mechatronik.jpg
 • slusarz.JPG
 • technikElektryk.jpg
 • technikHotelarstwa.jpg
 • technikInformatyk.JPG
 • technikMechanik.JPG
 • technikMechatronik.jpg
 • technikObslugiTurystycznej.jpg
 • technikZywienia.jpg
            

wzs
Informacja Dyrektora Wielozawodowego Zespołu Szkół
im.
rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze.

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie.

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych
i problemem z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 w szkole proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                od 25.03.2020 – 10.04.2020.

 1. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów w systemie zdalnym.
 2. W zdalnym nauczaniu wykorzystywana będzie komunikacja poprzez dziennik elektroniczny, platformę Moodle, pocztę elektroniczną, platformy edukacyjne, e – podręczniki, komunikatory lub grupy społecznościowe itp.
 3. Nauka zdalna będzie prowadzona według planu lekcji, aby zachować higieniczny tryb nauki.
 4. Zasady komunikacji z uczniami ustalają poszczególni nauczyciele informują o tym uczniów i rodziców, mając potwierdzenie tego faktu.
 5. Przygotowane przez nauczyciela materiały do realizacji podstawy programowej, będą
  zgodne z tygodniowym planem lekcji oraz dostosowane do możliwości uczniów
  z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych.
 6. Uczniowie pracują zdalnie, na dostępnych materiałach przekazanych przez nauczycieli.
 7. Monitorowanie postępów uczniów oraz zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności odbywać się będzie na podstawie form uzgodnionych z nauczycielem. Nauczyciele zobowiązani są do bieżącego wpisywania ocen w dzienniku elektronicznym.
 8. Frekwencja na zajęciach zdalnych podlega monitorowaniu.

9.W razie braku współpracy ucznia z nauczycielem, nauczyciel informuję wychowawcę ucznia, a wychowawca nawiązuje kontakt z jego rodzicem.

W związku z wprowadzeniem zdalnego nauczania proszę Rodziców i Uczniów o zapoznanie się z informacjami regulującymi proces kształcenia na odległość.

Rozporządzenie MEN nowelizacja-COViD-19 (art 30b.)pdf

Rozporządzenie MEN COViD-19 art. 30c.pdf

Obecna sytuacja wymaga od nas wszystkich pełnej mobilizacji, współpracy i zrozumienia. Nauka na odległość jest dziś koniecznością i wyzwaniem dla nas wszystkich. Dlatego proszę
o współpracę i wsparcie.

 

Uczniu:

1.Czeka cię trochę więcej samodzielnej pracy, ale dzięki współpracy, rzetelnemu wykonywaniu zadań w określonym czasie (wg planu lekcji) nie będziesz miał zaległości. Bardzo prosimy                  o kontakt zwrotny z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

 1. Pamiętaj, najlepsze efekty daje praca systematyczna!

3.Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania na bieżąco zgłaszaj nauczycielom

4.Czasu spędzonego przy komputerze nie należy niepotrzebnie przedłużać. Przerwy, nawet krótkie są obowiązkowe!

 1. Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem i w Internecie. Pamiętaj
  o zagrożeniach związanych z cyberprzemocą.

 

 Dyrektor WZS w Zatorze
 mgr Marta Bies

wazne Kochani…
Mam nadzieję, że nie poddajecie się w tym trudnym dla nas czasie. Spokój, racjonalne myślenie, duża dawka dbania o siebie, sensowne spędzanie tego czasu- to teraz w szczególności polecam. Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Przeczytaj ulubioną książkę, uzupełnij swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela.
Więcej informacji: https://epodreczniki.pl/ 

19 Dzień Kobiet! Dzień kobiet!
Niech żyją nam zdrowe
i pani nasza i mamy
i woźna kucharka,
przedszkolna lekarka.
Im wszystkim kwiaty rozdamy.

8     
      Czy poznajcie te twarze na zdjęciach? :P Przyjrzyjcie się dokładnie, bo to Ci uczniowie reprezentowali naszą szkołę na Powiatowych Zawodach w Piłkę Siatkową 💪❤️ Gdy spotkacie ich jutro na korytarzu szkolnym zapytajcie jakie ciężkie mecze mieli do zagrania i pogratulujcie im aktywności, odwagi i woli walki na boisku👏👏😎

PW1      Przedstawiciele Małopolskiej Uczelni Państwowej z Oświęcimia odwiedzili uczniów klasy IV. Omówiono zasady rekrutacji i zaprezentowano wszystkie kierunki studiów. Przedstawiono zasady przyznawania stypendiów oraz poinformowano o możliwości wyjazdów na praktyki zagraniczne. Wszyscy uczniowie otrzymali broszury informacyjne a uważni słuchacze nagrody. Pozostało tylko zdać maturę!!! A matura już niedługo, coraz bliżej, za dwa miesiące…  

Strona 1 z 58

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony