35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

technikInformatyk

   
  Informatyka to bardzo nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy. Wykorzystywana jest niemal we wszystkich sferach naszego życia od nauki poprzez przemysłu skończywszy na rozrywce.Podejmując naukę w zawodzie technik informatyk uczeń uzyskuje wiedzę i umiejętności w trzech obszarach branży informatycznej:


Zawód: technik informatyk; symbol 351203
     Kwalifikacje:
K.1 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
K.2  Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

    
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące +
 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1  Informatyka
2  Matematyka
3  Historia i społeczeństwo-przedmiot uzupełniający
 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Systemy operacyjne
2  Urządzenia techniki komputerowej
3  Sieci komputerowe
4  Witryny i aplikacje internetowe
5  Systemy baz danych
6  Działalność gospodarcza w branży informatycznej
7  Język angielski zawodowy w branży informatycznej
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1  Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
2  Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
3  Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
4  Administracja bazami danych
5  Programowanie aplikacji internetowych

 

Zdobyta wiedzia umożliwia: 

 • montować, modernizować i rekonfigurować komputery osobiste,
 • instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje,
 • konfigurować i wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
 • lokalizować oraz usuwać uszkodzenia sprzętowe podzespołów komputera osobistego oraz usterki systemu operacyjnego i aplikacji,
 • odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika,
 • wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej,
 • dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe,
 • montować okablowanie sieciowe,
 • konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające typu zapora sieciowa(ang. firewall),
 • monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych,
 • zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera,
 • lokalizować i usuwać przyczyny wadliwego działania systemów sieciowych,
 • projektować strukturę witryny internetowej,
 • tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników,
 • wykonywać projekt graficzny witryny internetowej,
 • tworzyć i administrować bazami danych,
 • zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem,
 • stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania,
 • wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera.

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA: 

 • Absolwenci tego kierunku mogą podejmować pracę we wszystkich firmach, w których są komputery. Między innymi: banki, urzędy, media, telekomunikacja, szkoły i uczelnie, firmy specjalizujące się w dostawie sprzętu komputerowego.
 • Technicy informatycy mogą podejmować pracę nie tylko w wyspecjalizowanych przedsiębiorstwach informatycznych, ale również tam, gdzie jest wprowadzana informatyzacja i znajdują się komputery.


MIejsca praktyk Naszych uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony