35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

technik mechanik

   Głównym celem pracy technika mechanika jest budowa, naprawa i obsługa maszyn oraz urządzeń technicznych, a także uczestniczenie w ich procesie wytwarzania, sprzedaży, użytkowania. Ponadto technicy mechanicy zajmują się technologią i planowaniem produkcji z użyciem określonych maszyn i urządzeń. Rodzaj zadań zależy od zajmowanego stanowiska oraz wyuczonej specjalizacji. W warunkach stale unowocześnianej produkcji, zarówno pod względem rozwiązań konstrukcyjnych wyrobów, jak i procesów technologiczno-organizacyjnych wytwarzania, należy oczekiwać, że w okresie swojej aktywności zawodowej technik mechanik będzie miał do czynienia z maszynami i technologiami różnych generacji. Dlatego technik mechanik musi być przygotowany do szybkiego doszkalania się wraz z postępującymi zmianami w konstrukcji, technologii i eksploatacji maszyn.

Zawód: technik mechanik; symbol 311504  (na podbudowie kwalifikacji dla zawodu: operator obrabiarek skrawających)
     Kwalifikacje:
 K1 - Użytkowanie obrabiarek skrawających
 K2 - Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń
    
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące +
 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1  Fizyka
2  Matematyka
3  Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający
 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Podstawy konstrukcji maszyn
2  Podstawy sterowania i regulacji maszyn
3  Technologia obróbki skrawaniem
4  Podstawy technik wytwarzania
5  Organizacja procesów produkcji
6  Działalność gospodarcza w branży mechanicznej
7  Język angielski w branży mechanicznej
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1  Konstrukcje maszyn
2  Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie
3  Procesy produkcji
4  Techniki wytwarzania
5  Praktyki zawodowe

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie zawiera nauczanie z zakresu rysunku technicznego, materiałoznawstwa, technologii mechanicznej, maszynoznawstwa, podstaw konstrukcji i eksploatacji maszyn, przedsiębiorczości, organizacji i bezpieczeństwa pracy, podstaw informatyki, elektrotechniki i elektroniki. Wiedza ta umożliwia w końcowym etapie kształcenia specjalizację ukierunkowaną na określony rodzaj maszyn lub procesów technologicznych. Absolwenci technikum są dobrze przygotowani do studiów na politechnikach lub innych wyższych uczelniach technicznych na różnych kierunkach stosownych do specjalizacji. Technicy są zatrudnieni w sferze produkcyjnej i usługowej w niemal we wszystkich działach gospodarki, głównie na stanowiskach średniego nadzoru technicznego. Technicy mechanicy nadzorują prace robotników, wspomagają prace inżynierów lub samodzielnie wykonują wyodrębnione zadania we wszystkich obszarach działalności gospodarczej związanej z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, kontrolą jakości, marketingiem (sprzedaży maszyn, urządzeń, podzespołów oraz ich magazynowaniu).


MIejsca praktyk Naszych uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony