35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

mechatronik

   

Mechatronika – to dziedzina techniki, która została zapoczątkowana w latach 70. XX wieku, początkowo w Japonii na bazie nowych osiągnięć w elektronice. Z czasem zaczęła się rozwijać w dziedzinę akademicką, co stało się podstawą do nauczania jej na poziomie szkół średnich zawodowych i zasadniczych.
Według definicji opracowanej przez Międzynarodową Federację Teorii Maszyn i Mechanizmów, mechatronika jest synergiczną kombinacją inżynierii mechanizmów precyzyjnych, elektronicznego sterowania i myślenia systemowego w projektowaniu oraz w procesie produkcji, czyli wytwarzaniu.
Pojęcie mechatronika jest połączeniem słów mechanika i elektronika. Celem mechatroniki jest poprawianie funkcjonalności systemów technicznych przez powiązanie wiedzy z obszarów mechaniki, elektrotechniki, elektroniki i informatyki. Zadaniem mechatroniki jest wytworzenie wielofunkcyjnych produktów o złożonej strukturze wewnętrznej, działających inteligentnie w zmieniającym się środowisku. Produkty te mają możliwość realizacji różnych zadań, np. przez zmianę oprogramowania, i potrafią komunikować się z człowiekiem.
Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny.


Zawód: technik mechatronik; symbol 311410
     Kwalifikacje:
K.1 Montaż uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych
K.2  Eksploatacja i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
        
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące +
 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1  Fizyka
2  Matematyka
3  Historia i społeczeństwo
 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Elektrotechnika i elektronika
2  Technologie i konstrukcje mechaniczne
3  Pneumatyka i hydraulika
4  Urządzenia i systemy mechatroniczne
5  Systemy baz danych
6  Działalność gospodarcza
7  Język obcy zawodowy
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1  Pracownia elektrotechniki i elektroniki
2  Pracownia technologii i konstrukcji mechanicznych
3  Pracownia pneumatyki i hydrauliki
4  Pracownia urządzeń i systemów mechatronicznych
5  Pracownia projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych
6  Pracownia programowania urządzeń i systemów mechatronicznych


Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:
• projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych

• obsługa i programowanie robotów przemysłowych

• obsługa i programowanie sterowników PLC

• automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych

• projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych

• diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych

• montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

W związku z powyższym technik mechatronik może znaleźć zatrudnienie:

• w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np.branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika – asystenta projektanta i konstruktora,
• w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu,
• może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.
Absolwent po ukończeniu szkoły kształcącej w zawodzie technik mechatronik będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych związanych z projektowaniem, programowaniem, obsługiwaniem, montażem, demontażem, użytkowaniem, diagnozowaniem i naprawą urządzeń i systemów mechatronicznych. Nabędzie umiejętności z dziedziny inżynierii stanowiącej połączenie mechaniki, elektryki, automatyki, robotyki i technik komputerowych. Ukończenie szkoły średniej o profilu mechatronika stanowi solidną podbudowę do rozpoczęcia kształcenia na poziomie politechnicznym na wydziałach, które kształcą inżynierów mechatroników, mechaników, elektryków, elektroników, informatyków i automatyków.

 

MIMiejsca praktyk Naszych uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony