35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

technikZywienia

   

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.


Zawód: technik żywienia i usług gastronomicznych; symbol 343404
     Kwalifikacje:
 K1 - Sporządzanie potraw i napojów
 K2 - Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
    
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące +
 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1  Biologia
2  Język angielski
3  Historia i społeczeństwo-przedmiot uzupełniający
 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii
2  Działalność gospodarcza w gastronomii
3  Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem
4  Język angielski  zawodowy
5  Zasady żywienia
6  Organizacja produkcji gastronomicznej
7  Usługi gastronomiczne
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1  Pracownia gastronomiczna
2  Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej
3  Pracownia obsługi klienta

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.MIejsca praktyk Naszych uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony