35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

Witamy na stronie internetowej Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze

technik hotelarstwa

 

  Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Przyjmuje rezerwację usług, ustala zakres zamówionych usług, sposób ich świadczenia oraz formę zapłaty. Przyjmuje gości w obiekcie, kompleksowo ich obsługuje w trakcie pobytu, wykwaterowuje z obiektu, rozlicza koszty pobytu gości oraz przyjmuje należność. Obsługuje również gości o specjalnym znaczeniu – typu VIP, CIP, gości niepełnosprawnych. Organizuje i oferuje usługi dodatkowe: konferencyjne, turystyczne, rekreacyjno-sportowe, typu Wellness i SPA oraz okolicznościowe na specjalne zamówienie. Prowadzi korespondencję z odbiorcami usług hotelarskich oraz obsługuje sprzęt biurowy, korzysta z komputerowych programów użytkowych i hotelowych. Promuje oferowane usługi z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy, sprzedaży osobistej, promocji sprzedaży oraz technik z zakresu public relations. Współpracuje z innymi podmiotami oferującymi usługi hotelarskie, analizuje oferty konkurencji, obserwuje rynek hotelarski oraz zbiera opinie o preferencjach gości. Prowadzi dokumentację eksploatacyjną obiektu hotelarskiego, oblicza i interpretuje wskaźniki wykorzystania bazy hotelowej oraz wskaźniki sprzedaży
i opłacalności prowadzonej działalności. Utrzymuje czystość i porządek w obiekcie hotelarskim. Przygotowuje i podaje śniadania. Przestrzega zasad ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, sanitarno-epidemiologicznych oraz przeciwpożarowych podczas wykonywanych zadań zawodowych.

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania
Zawód: technik hotelarstwa; symbol 422402
Podbudowa programowa: gimnazjum
     Kwalifikacje:
 K1 - Planowanie i realizacja usług w recepcji
 K2 - Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
        
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące +
  Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1  Geografia
2  Język obcy nowożytny
3  Historia i społeczeństwo-przedmiot uzupełniający
  Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Podstawy hotelarstwa
2  Działalność recepcji
3  Organizacja pracy służby pięter
4  Obsługa konsumenta
5  Usługi dodatkowe w hotelarstwie
6  Marketing usług hotelarskich
7  Język obcy zawodowy
8  Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego     
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1  Pracownia hotelarska
2  Pracownia obsługi konsumenta
3  Pracownia obsługi informatycznej
4  raktyka zawodowa 

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju
i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich na potrzeby branżowych organizacji i stowarzyszeń.

Do głównych przedmiotów zawodowych nauczanych w szkole należą: organizacja pracy w hotelarstwie, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, obsługa informatyczna w hotelarstwie, marketing usług hotelarskich, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa. Cykl kształcenia zawodowego zakończony jest egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe technika hotelarstwa, przeprowadzanym przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

Miejscami pracy technika hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, a także współczesna baza ruchom: promowa, kolejowa, lotnicza. Technik hotelarstwa może znaleźć zatrudnienie także w organach administracji samorządowej, związanych z usługami hotelarskimi. Może także prowadzić własną działalność związaną z branżą hotelarską.MIejsca praktyk Naszych uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony