35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

Witamy na stronie internetowej Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze

technik elektryk

  Zawód technik elektryk jest zawodem atrakcyjnym i poszukiwanym na rynku pracy. Celem kształcenia ucznia w zawodzie technik elektryk jest przygotowanie absolwenta mobilnego na rynku pracy. Osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu wyposażona jest w aktualną wiedzę i umiejętności zawodowe, ale także świadomość i potrzebę ciągłego doskonalenia się i pozyskiwania nowych uprawnień.

Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania
Zawód: technik elektryk; symbol 311303
Podbudowa programowa: gimnazjum
     Kwalifikacje:
 K1 Montaż i konserwacja maszyn i urzadzeń elektrycznych
 K2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych
 K3 Eksploatacja maszyn, urządzeń  i instalacji elektrycznych
    
Nazwa obowiązkowych zajęć edukacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące +
 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające
1  Fizyka
2  Matematyka
3  Historia i społeczeństwo-przedmiot uzupełniający
 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
1  Elektrotechnika i elektronika
2  Maszyny i urządzenia elektryczne
3  Instalacje elektryczne
4  Działalność gospodarcza w branży elektrycznej
5  Język obcy w branży elektrycznej
 Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
1  Pomiary elektryczne i elektroniczne
2  Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych
3  Montaż instalacji elektrycznych
4  Obsługa maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych

Technik elektryk może znaleźć zatrudnienie:

- w elektrowniach, zakładach energetycznych, kopalniach, hutach, na kolei,
- w firmach naprawiających sprzęt elektryczny,
- w biurach projektowych jako projektant okablowania strukturalnego (sieci komputerowych i sieci elektrycznych), projektant systemów zasilania awaryjnego,
- w firmach handlowych zajmujących się sprzedażą osprzętu elektrycznego,
- w firmach projektujących i montujących instalacje alarmowe,

prowadząc własną działalność gospodarczo-usługową (np. naprawa sprzętu gospodarstwa domowego, usługi elektroinstalacyjne).

Zawód technik elektryk przypisany jest do obszaru elektryczno-elektronicznego. Praca technika elektryka wiąże się z dużą odpowiedzialnością, ponieważ czynności wykonywane przez elektryka zapewniają bezpieczeństwo osobom korzystającym z sieci energetycznych lub maszyn i urządzeń elektrycznych. Technik elektryk przygotowany jest do projektowania, wykonywania, diagnozowania stanu, dokonywania napraw instalacji elektrycznej
oraz maszyn i urządzeń zasilanych prądem elektrycznym. Na terenie Oświęcimia nie ma
w szkołach takiego kierunku, a elektrycy są poszukiwani na rynku pracy.

Do typowych zadań i czynności wykonywanych przez technika elektryka należą:

- projektowanie instalacji i sieci elektrycznych,
- montaż i naprawa instalacji elektrycznej i elektronicznej,
- instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz układów energoelektronicznych,
- wykonywanie przeglądów technicznych instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- lokalizowanie uszkodzeń, dokonywanie napraw, konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
- diagnozowanie stanu izolacji urządzeń i maszyn elektrycznych,
- konserwacja i naprawa linii napowietrznych i kablowych,
- konserwacja i naprawa układów automatyki,
- wykonywanie przyłączeń urządzeń elektrycznych(m.in. oświetlenie, ogrzewanie elektryczne),
- prace elektroinstalatorskie,
- prace montażowe i eksploatacyjne w układach automatyki, zabezpieczeń, sygnalizacji i pomiarów,
- eksploatacja urządzeń ochrony odgromowej i środków ochrony przepięciowej w obiektach budowlanych i sieciach elektroenergetycznych,
- prowadzenie prac zgodnie z dokumentacją techniczną,
- prowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem sieci,
- naprawa i przezwajanie silników elektrycznych,
- naprawa uszkodzonych elementów w rozdzielniach energii elektrycznej,
- elektromechanika samochodowa,
- organizowanie i wykonywanie prac w zakładach energetycznych, elektrowniach i sieciach elektroenergetycznych.

        Miejsca praktyk Naszych uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony