35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

Witamy na stronie internetowej Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze

mechatronik

   

Według prognoz prowadzonych przez liczne instytucje z zakresu analizy rynku pracy mechatronik należy do tzw. zawodów przyszłości. W dzisiejszych czasach mechatronika wkroczyła prawie wszędzie. Elementy, urządzenia i systemy mechatroniczne można odnaleźć w wielu dziedzinach życia codziennego. Elementy mechatroniczne występują między innymi w pojazdach samochodowych, w aparaturze medycznej czy w sprzęcie AGD. Coraz bardziej rozwijają się także nanotechnologie oraz biotechnologie, w których mechatronika odgrywa coraz większą rolę. Zatem nauka zawodu monter mechatronik daje podstawę do zdobycia wiedzy z zakresu elektroniki, mechaniki i informatyki. Monter mechatronik może kontynuować naukę na kwalifikacyjnych kursach zawodowych zdobywając w ten sposób tytuł technika mechatronika. Naturalną ścieżką kontynuacji nauki mogą być studia politechniczne na wydziałach mechatroniki i pokrewnych. Studia te dają takiemu uczestnikowi większe możliwości zdobycia atrakcyjnego zawodu oraz możliwości znalezienia lepszej pracy zawodowej. Nic więc dziwnego, że mechatronika jest dziedziną wiedzy, dla której prowadzone są tzw. zamawiane kierunki studiów.
Pracodawcy działający na terenie gminy Zator, szczególnie w branży mechanik pojazdów samochodowych, z którymi szkoła współpracuje zgłaszają potrzebę uruchomienia takiego kierunku kształcenia, oferując współpracę i możliwość zatrudnienia absolwentów.
Monter mechatronik może dodatkowo uzupełnić swoje wykształcenie korzystając z szerokiej oferty szkoleniowej. Oferta ta dotyczyć może, np. kwalifikacyjnych kursów zawodowych, kursów organizowanych przez firmy z branży mechatronicznej, np. kursy programowania sterowników PLC, kurs projektowania z zastosowaniem technologii komputerowych.

Zawód: Monter mechatronik; symbol 742118
Podbudowa programowa: gimnazjum
     Kwalifikacje  K1:

EE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja urządzeń i systemów mechatronicznych


MIejsca Praktyk Naszych Uczniów

 

Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony