35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

14

      Pochylenie głowy i zapalenie znicza na grobie nieznanego żołnierza jest dzisiaj najpełniejszym wyrazem wdzięczności za odzyskaną wolność i niepodległość ojczyzny. Trzeba bowiem pamiętać – jak pisał Jan Nowak-Jeziorański – iż dzień 11 listopada 1918 był tryumfem nie tylko tych, którzy upojeni szczęściem, własnymi oczyma oglądali wschodzące nad Polską słońce wolności, ale także tych, którzy dnia tego nie doczekawszy zmarli w mrokach niewoli.

Było to wspólne zwycięstwo wszystkich, których nie zdołały złamać ani klęski powstańcze i obojętność świata, ani szubienice Murawiewów i próby rusyfikacji Apuchtinów, ani ustawy specjalne i Kulturkampf Bismarcka, ani wreszcie oportunizm ludzi małej wiary, którzy w imię fałszywego realizmu nawoływali do pogodzenia się z niewolą. Z tego też względu na każdym pokoleniu ciąży obowiązek przekazywania patriotyzmu jako nauki i pamięci o tym co było, a także odpowiedzialności za to co będzie.

Zgodnie z powyższą myślą dnia 10 listopada 2015 roku w Wielozawodowym Zespole Szkół w Zatorze odbył się apel upamiętniający dzień, w którym Polska odzyskała upragnioną niepodległość. Myślą przewodnią artystycznych dokonań stały się słowa znanej piosenki Sławy Przybylskiej, Gdzie są chłopcy, gdzie dziewczęta z tamtych lat..., pozwalające po raz kolejny podkreślić, iż dzisiejsza wolność jest wynikiem odwagi tych, którzy nie wahali się walczyć o istnienie i dobro ojczyzny. Podniosłość chwili podkreśliły także piękne wiersze Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, które w ustach uczniów na nowo wyraziły tęsknotę i pragnienie doświadczania, przez minione pokolenia, szczęśliwych dni. Ponadto każdy z obecnych mógł choć na chwilę poczuć atmosferę dawnych lat dzięki starannie przygotowanym strojom aktorów i scenografii przywołującej wygląd międzywojennej kawiarni. Dopełnieniem uroczystości stało się złożenie kwiatów, jako symbolu naszej pamięci i czci, w dniu 11 listopada 2015r. przed mogiłą zmarłych żołnierzy w pierwszej wojnie światowej.

Wierzymy, że ten wspólnie spędzony czas pozwoli nam na nowo zrozumieć potrzebę brania odpowiedzialności za dobro i przyszłość Ojczyzny. Bo jak pisze, wspomniany już wcześniej Jan Nowak-Jeziorański, największą zdobyczą dwudziestolecia było wychowanie w wolnej Polsce wspaniałego pokolenia, które próbę krwi i ognia przeszło w latach drugiej wojny światowej. Po wojnie, gdy Polską znowu zaczęli rządzić ludzie podporządkowani obcej woli a szkoła i środki masowego przekazu służyć zaczęły doktrynie narzuconej siłą z zewnątrz - to pokolenie stało się z kolei prawdziwym wychowawcą i nauczycielem tych, którzy urodzili się w Polsce Ludowej. W sztafecie generacji pochodnia nie wypadła z rąk - przekazano ją dalej[...].


mgr Sylwia Przejczowska

 

Wstecz

 

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony