35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

Witamy na stronie internetowej Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze

pracodawcy     
   

       Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze w dniu 07 lutego 2018 r. zorganizował spotkanie z pracodawcami i instytucjami współpracującymi ze szkołą.

     Coroczne spotkanie z pracodawcami stało się już tradycją w naszej szkole. Jego celem jest nawiązywanie bliższej współpracy z przedsiębiorcami oraz przypomnienie struktury i procedur egzaminu czeladniczego.

Zaproszeni goście zostali zapoznani z obowiązującymi wymaganiami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu czeladniczego, z którym uczniowie klas trzecich ZSZ będą się zmagać. Na nurtujące pytania odpowiadali przedstawiciele Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości z Oświęcimiu.

Następnie Pan Dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży z Krakowa wraz z pracownikiem przedstawili pracodawcom sposoby refundacji ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom.

Całość spotkania poprowadziła dyrektor naszej placówki, Pani Marta Bies, a nad całą oprawą i organizacją spotkania czuwała Pani Marzena Wróbel, Kierownik Szkolenia Praktycznego.

     Serdecznie dziękujemy tym co odpowiedzieli na nasze zaproszenie i przybyli na spotkanie   .


  Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony