35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

zjazd      Przez dwa dni, 17 i 18 maja  2019 r, przedstawiciele  szkół noszących imię rtm. Witolda Pileckiego mieli okazję uczestniczyć w VII Ogólnopolskim Zjeździe Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego. Tegoroczna edycja odbyła się w Ostrowi Mazowieckiej, a jej gospodarzem była Zespół Szkół nr 1 im. rtm. Witolda Pileckiego. Delegacja z WZS na czele z P. Dyrektor Martą Bies po raz pierwszy uczestniczyła w tym Zjeździe.

      Pierwszy zjazd szkół noszących imię niezłomnego bohatera odbył się w 2013 r. w Zabrzu. Szkoła ta jako pierwsza, w 1996 roku, przyjęła za patrona postać rotmistrza Witolda Pileckiego. Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze 1 marca 2019 r. dołączył do grona szkół mających to zaszczytne imię. Jesteśmy 45 szkołą w Polsce noszącą imię rtm. Witolda Pileckiego.

     Oficjalne uroczystości rozpoczęły się w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej podczas których obejrzeliśmy wspaniały Musical "Kryptonim Druh" oraz mieliśmy zaszczyt spotkać się z Andrzejem Pileckim, synem rotmistrza. Następnie udaliśmy się na Mszę Św. sprawowaną w intencji rodziny Pileckich oraz uczestników Zjazdu. Po Mszy zwiedzaliśmy kościół, w którym Witold i Maria zawarli związek małżeński. Kolejnym puntem Zjazdu była wizyta w Publicznej Szkole Podstawowej im. rtm. Witolda Pileckiego w Kozikach.

     Drugi dzień zjazdu rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum w Treblince - Niemieckiego Nazistowskiego obozu pracy i zagłady. Następnie udaliśmy się do Komorowa i zwiedzaliśmy Wojskowy Ośrodek Kartograficzny i byłe Koszary Szkoły Podchorążych Piechoty. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Kresów i Ziemi Ostrowskiej. Następnie spotkaliśmy się z Zofią Pilecką Optułowicz, córką Witolda Pileckiego, która wręczyła nam mapę z nazwami wszystkich miejscowości, w których szkoły noszą imię rtm. Witolda Pileckiego. Ten zaszczyt wręczenia mapy przypada szkole, która jako pierwsza nadała imię rotmistrza i ostatniej czyli naszej szkole.

     Celem cyklicznych zjazdów jest poszerzenie wiedzy o Witoldzie Pileckim  i jego czynach, integracja środowisk Pilecczyków oraz wymiana pomysłów i doświadczeń związanych z realizacją treści wychowawczych wypływających z wartości, jakimi kierował się w swoim życiu Witold Pilecki.


 Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony