35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

PIP      
     W dniu 22 stycznia 2020r. naszą szkołę odwiedził przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy w Krakowie Pan Bogdan Solawa. W ramach programu „Kultura bezpieczeństwa” przygotował wykład na temat „ Ergonomia ”. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy II Technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik informatyk.

     Inspektor PIP wyjaśnił młodzieży zagadnienia związane z ergonomią czyli nauką o pracy -  dyscypliną naukową zajmującą się przystosowaniem narzędzi, maszyn, środowiska oraz warunków pracy do anatomicznych i psychofizycznych możliwości człowieka. Ergonomia ma szczególne znaczenie zarówno dla pracowników, którzy dzięki niej mogą wykonywać swoje obowiązki jeszcze wydajniej, wygodniej i bezpieczniej, jak również dla pracodawców, którzy mogą liczyć na efektywniejsze wykonywanie zadań przez pracowników i mogą zmniejszyć ryzyko związane z pracą na danym stanowisku.

 

 Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony