35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
wzs zator
wzs zator
wsz zator
wsz zator
wsz zator
wsz zator
wzs zator
wzs zator
wzs zator.
wzs zator.
wzs zator
wzs zator

Witamy na stronie internetowej Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze


W skład Rady Programowej Przedsiębiorców 
przy Wielozawodowym Zespole Szkół w Zatorze wchodzą:

1.inż.Krupnik Jan –Prezes Protechu sp .z o.o -Zator
2.Sałaciak Franciszek-Prezes Stowarzyszenia Doliny Karpia-Zator
3.Węda Katarzyna –Właścicielka Zakładu fryzjersko – kosmetycznego -Zator
4.inż Mol Damian –Właściciel -RM AUTO-SERWIS–Zator
5.mgr Mol Tomasz- Właściciel –RM AUTO-SERWIS -Zator
6.mgr inż. Zarzycki Wojciech-Konstruktor Argo-Hytos -Zator
7.mgr inż. Płonka Łukasz-Główny konstruktor Argo-Hytos -Zator
8.lic.Kozioł Bartłomiej-Manager Obiektów Gastronomicznych Zatorland-Zator
9.mgr Marta Bies –dyrektor WZS-Zator

Celem Rady Programowej jest stworzenie j platformy wymiany poglądów dotyczących przede wszystkim jakości kształcenia, a także do tworzenia warunków do głębszego powiązania środowiska szkolnego  z zakładami pracy, władzami regionu, instytucjami branżowymi oraz z innymi podmiotami zatrudniającymi adeptów z szeroko pojmowanej branży turystycznej, gastronomicznej, informatycznej, budowlanej i mechanicznej.


Rada ma na celu:
- wypracowanie zmian w programach kształcenia uczniów,
- określenie profilu ,sylwetki absolwenta na kierunkach prowadzonych przez WZS, który sprosta oczekiwaniom zarówno Pracodawców jak i obecnego rynku,
- określenie optymalnego sposobu doboru praktyków do prowadzenia zajęć,
- określenie sposobów ustalenia ścieżki kształcenia na kierunkach prowadzonych przez szkołę , tak, aby umiejętności, wiedza i kompetencje nabywane przez uczniów były zgodne z oczekiwaniem Pracodawców i przedstawicieli otoczenia gospodarczego,
- podtrzymywanie relacji z przedstawicielami firm będących członkami Rady Pracodawców oraz dotychczasowymi partnerami biznesowymi,
-umacnianie wizerunku WZS w Zatorze jako szkoły nowoczesnej, praktycznej,otwartej na współpracę z biznesem.
-kształtowanie wraz z pracodawcami sylwetek absolwentów, opracowywanie nowych kierunków kształcenia uczniów oraz korygowanie realizowanych już programów.

Formy współpracy pracodawców z WZS, mogą przybrać kształt m.in.:
-wspólnie organizowanych, seminariów oraz innych form kształcenia i wymianyopinii i wiedzy w zakresie kształconych w szkole kierunków,
-ewolucji obecnego systemu praktyk uczniowskich w dłuższe staże i indywidualne formy pracy z uczniami WZS.


Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony