35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

Witamy na stronie internetowej Wielozawodowego Zespołu Szkół w Zatorze

1


LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
do projektu „Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”wordle 3


 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu
„Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych 
perspektyw zawodowych” 
realizowanego przez Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze 

wordle 3

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu „Praktyka w Niemczech – możliwością

poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”

wordle 3

   REGULAMIN PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +;
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE;
AKCJA 1 MOBILNOŚĆ EDUKACYJNA UCZNIÓW
2016/2017
„Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”

wordle 3

  „Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”

W terminie od 1.09.2016r. do 31.08.2017r. Wielozawodowy Zespół Szkół w Zatorze będzie realizował projekt pt. „Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”, który jest dofinansowany w wysokości 66 742 EUR z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Partnerem projektu jest firma Vitalis GmbH z siedzibą w Schkeuditz.

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony