Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 roku egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Terminy egzaminów maturalnych w 2022r

 
Komunikat o przyborach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 
Terminy dla uczniów klas maturalnych

 Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2021/22 przystąpią do egzaminu maturalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 Deklaracje maturalne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 Wytyczne do egzaminu maturalnego
Wytyczne

  

Pozostałe informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

Egzamin maturalny

EGZAMIN MATURALNY

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 roku egzaminu maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.Terminy egzaminów maturalnych w 2022r

 
Komunikat o przyborach

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 
Terminy dla uczniów klas maturalnych

 Terminy dla absolwentów, którzy w roku szkolnym 2021/22 przystąpią do egzaminu maturalnego

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

  Deklaracje maturalne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 Wytyczne do egzaminu maturalnego
Wytyczne Pozostałe informacje dotyczące egzaminu maturalnego znajdują się na stronie:

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie

 

 

 

 

 

 

 

{backbutton}