35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

1
   17 października uczniowie klas pierwszych – technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych uczestniczyli w lekcji samorządowej w siedzibie organów samorządu Województwa Małopolskiego w Krakowie. Lekcja prowadzona była w sali sesyjnej Sejmiku Województwa przez Pana Jacka Bańkę – redaktora Radia Kraków specjalizującego się w problematyce samorządowej.

blue flower
   1 września 2014 roku rozpoczął działalność Wielozawodowy Zespół szkół w Zatorze. Po Mszy świętej uczniowie, grono pedagogiczne, rodzice, dyrekcja oraz zaproszeni goście zebrali się na uroczystej inauguracji w Regionalnym Ośrodku Kultury w Zatorze. Spotkanie otworzyły przemówienia dyrektora szkoły Stanisława Nowickiego oraz Burmistrza Zatora Zbigniewa Biernata.

1

   
      W dniach 15 – 16 marca 2016 uczestniczki 6 -17 Hufca Pracy w Oświęcimiu w ramach wolontariatu świadczyły usługi fryzjerskie dla podopiecznych Domu Pomocy Społecznej Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zatorze.


5

   
   
   24 listopada po raz kolejny uczestniczki kształcące się w zawodzie fryzjer w Wielozawodowym Zespole Szkół w Zatorze udały się do Domu Pomocy Społecznej Caritas w Zatorze, aby odmienić wizerunki podopiecznych ośrodka.

1

  
    
    
     Co osiągnęli uczniowie i szkoła?


1


AKTUALNA LISTA UCZNIÓW ZAKWALIFIKOWANYCH
do projektu „Praktyka w Niemczech – możliwością poszerzenia naszych perspektyw zawodowych”Strona 48 z 49

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony