Bankowcy dla Edukacji ”BAKCYL”

W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim programie edukacji ekonomicznej „Bankowcy dla Edukacji ”BAKCYL”. W ramach programu  uczniowie kształcący się w Technikum oraz w Szkole Branżowej I Stopnia  uczestniczą w cyklu lekcji dotyczących zagadnień ekonomicznych i finansów osobistych.

Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL to strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych  programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”.

Facebook