Doświadczenie zawodowe – czas start! Praktyki zawodowe we Włoszech

Projekt „Doświadczenie zawodowe – czas start! Praktyki zawodowe we Włoszech” (nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121422) realizowany jest przez Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego  w Zatorze w okresie 1.11.2023 – 31.10.2024.

Partnerem projektu jest włoska firma Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità Società Cooperativa Sociale.

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+, ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów                i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Otrzymane dofinansowanie wynosi 307 022,76  PLN. Projekt jest finansowany ze środków EFS+  w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.

 

Wśród celów projektu należy wymienić:

  • Rozwój kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych i cyfrowych wśród uczniów szkoły poprzez udział w zagranicznej mobilności w 2024 roku;
  • Rozwój kompetencji językowych, interpersonalnych i cyfrowych wśród kadry szkoły poprzez realizację projektu międzynarodowego do 2024 roku;
  • Zwiększenie europejskiego wymiaru szkoły oraz intensyfikacja współpracy międzynarodowej.

 

W ramach projektu odbędą się  w terminie 04.03 – 29.03.2024 (plus 2 dni podróży) czterotygodniowe staże we Włoszech dla 20 uczniów i uczennic, kształcących się w kierunkach: technik mechatronik, technik informatyk, technik organizacji turystyki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Każdy z uczestników po odbytej mobilności otrzyma Europass- Mobilność – dokument stanowiący potwierdzenie kompetencji zdobytych za granicą oraz certyfikaty wydane przez organizacje przyjmującą i wysyłającą. Dodatkowo uczniowie przed wyjazdem będą uczestniczyć w zajęciach językowo – kulturowo – pedagogicznych, które pomogą im lepiej przygotować się do mobilności. Podczas zajęć z języka angielskiego zawodowego uczestnicy poznają słownictwo branżowe w danym zawodzie oraz słownictwo związane z komunikacją w życiu codziennym. Dodatkowo będą mieli zajęcia z języka włoskiego, na których zapoznają się z podstawowym słownictwem, tak by mogli zapytać np. zapytać o drogę czy zakupić posiłek. W ramach wsparcia kulturowego zostaną przedstawione najważniejsze informacje na temat kultury, tradycji i obyczajów we Włoszech. Zajęcia z pedagogiem umożliwią uczniom wzajemne poznanie się, wzmocnienie ich poczucia własnej wartości oraz przygotowania do umiejętnego poradzenia sobie podczas kilkutygodniowego rozstania z bliskimi. Uczestnikom zostaną ukazane sposoby radzenia sobie w sytuacjach stresowych, zasady i techniki umożliwiające łatwiejszą adaptację w nowym miejscu oraz autoprezentację, co pozwoli im wzmocnić swoją pewność siebie w nawiązywaniu kontaktów  z przedstawicielami różnych narodowości. Uczniowie odbędą również zajęcia podczas których zostanie  im zaprezentowane Europass- CV – narzędzie umożliwiające tworzenie Curriculum Vitae według europejskich standardów. Przed wyjazdem zostanie dla uczestników i ich rodziców zorganizowane spotkanie mające na celu przedstawienie podstawowych założeń i zasad projektu oraz programu FERS. Każdy z uczniów podpisze m.in. umowę finansową oraz porozumienie o programie zajęć.

Rekrutacja do projektu odbędzie się listopadzie 2023 – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela koordynator projektu – pani Izabela Łysek oraz dyrektor szkoły – Marta Bies.

Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestników – zostanie im zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, podróż do Włoch i z powrotem, przejazdy lokalne, ubezpieczenie, kieszonkowe oraz program kulturowy.

Facebook