Lekcja historii na żywo

Lekcja historii na żywo

22 listopada 2023 r. klsa IV Technikum uczestniczyła w niezwykle ciekawej lekcji historii.

Muzeum Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej w ramach cyklu „Spotkania z Historią” umożliwiło nam poznanie sylwetek bohaterskich mieszkańców naszej Małej Ojczyzny, którzy otrzymali medale Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata. Medale te przyznaje Instytut Yad Vashem w Jerozolimie za udokumentowaną pomoc udzielaną ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej.

Szczególnie ciekawa dla nas – uczniów szkoły zatorskiej – była opowieść p. Tomasza Wieloczo o kilkuletniej Noemi Berter, którą pomogła ocalić Pani Maria Hajdo-Wieliczo (babcia Pana Tomasza). W czasie okupacji działała w konspiracji. Jako pracownica administracji w cegielni zatorskiej, często jeździła do obozu Auschwitz z listami przekazowymi na cegłę przy rozbudowie obozu. Przy okazji w tajemnicy woziła do obozu lekarstwa i żywność, wywoziła listy więźniów do rodzin. Sama też trafiła do KL Auschwitz, ale dzięki fikcyjnym „znajomościom” z Niemcami, których nazwiska widniały na lista zaopatrzeniowych z cegielni, uniknęła jednak kary śmierci i obozu koncentracyjnego. Razem z bratem dostali nakaz pracy w Marchegg w Austrii. Noemi cały czas była z nimi. Po zakońćzeniu wojny Noemi wyjechała do Izraela. Dopiero w 2019 roku Pan Jan Wieliczko i jego syn Tomasz spotkali się z dziećmi Noemi.

Nam młodym to wydarzenie w Muzeum pomogło zrozumieć, jak wielką wartością jest człowieczeństwo i jak ważna jest pamięć o przeszłości.

Uczniowie klasy IV Technikum

 

Facebook