ŚWIATOWY TYDZIEŃ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości stał się już tradycją coroczną w naszej szkole.

Od 2015 r. organizujemy zajęcia dla uczniów  w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Organizujemy je w partnerstwie  z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Entrepreneurship Week) to m in. zachęcanie młodych ludzi do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, a także promowanie i wspieranie przedsiębiorczości, jako podstawowego czynnika rozwoju gospodarczego. Jest to projekt międzynarodowy, a więc łączymy się globalnie z milionami ludzi, którzy wspierają tę inicjatywę.

W tym roku gościliśmy w WZS  przedstawicieli różnych instytucji, m.in.:  Bank Spółdzielczy z Zatora,, Powiatowy Urząd Pracy z Wadowic, Powiatowy Urząd Pracy z Oświęcimia, Młodzieżowe Centrum Kariery OHP z Kęt.

Dziękujemy przybyłym gościom za zaangażowanie, życzliwość, wszechstronną pomoc w realizację tego przedsięwzięcia oraz dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodzieżą naszej szkoły.

 

Facebook