wlochy

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem zajęć i obowiązkową obecność na zajęciach przygotowujących do projektu.
Każdy uczestnik odbywa 14h zajęć j.angielskiego ogólnego oraz 6h angielskiego zawodowego.
Zajęcia rozpoczynają się testem diagnostycznym i kończą testem ewaluacyjnym.
Po zakończeniu zajęć każdy uczestnik odda zaświadczenie o odbytych zajęciach i wypełni ankietę.
Po wszystkich zajęciach uczeń otrzyma certyfikat ukończonego szkolenia.
Więcej

Projekt „Doświadczenie zawodowe – czas start! Praktyki zawodowe we Włoszech” (nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121422) realizowany jest przez Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego  w Zatorze w okresie 1.11.2023 – 31.10.2024.

Partnerem projektu jest włoska firma Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità Società Cooperativa Sociale.

Więcej
Facebook