35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze
 

·         05.04.2023- (Dzień wolny tylko dla klasy I, II i III Branżowej Szkoły I Stopnia))

·         04.05.2023- matura

·         05.05.2023- matura

·         08.05.2023- matura

·         25.05.2023 – egzamin ośmioklasisty,  j. obcy

·         06.06.2023 egzamin zawodowy - pisemny

·         01.06.2023-18.06.2023 - egzamin zawodowy- praktyczny (po ustaleniu z egzaminatorem 2 dni)

                          ·         02.05.2023 – dniem do odrobienia w dniu 11.03.2023 r.

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony