35,10,0,50,1
25,600,60,2,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
1,2,1,0,0,46,15,5,2,1,0,20,0,1
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR
WZS ZATOR

logo WZS

Wielozawodowy Zespół Szkół im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Zatorze

1. Wymagane dokumenty w okresie rekrutacji elektronicznej:

a. kopia świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b. kopia zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

2. Wymagane dokumenty po ogłoszeniu list zakwalifikowanych do danego typu szkoły:

a. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,

b. oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,

c. zaświadczenie lekarskie z Poradni Medycyny Pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie,

d. orzeczenie lekarza rodzinnego z badania przeprowadzonego do celów sanitarno - epidemiologicznych (wymagane dla kandydatów do Technikum oraz Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodach: technik obsługi turystycznej, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, sprzedawca, cukiernik, piekarz),

e. orzeczenie kwalifikacyjne publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, w przypadku kandydatów z wadami słuchu, wzroku, narządów ruchu i innymi schorzeniami, a także posiadane inne opinie z PPP (np. dysleksja, dysortografia),

f. dwa zdjęcia (opisane imieniem i nazwiskiem),

g. karta zdrowia ucznia.Wstecz

   Współpraca:

  1   2345678910111213
Początek strony