Samorząd Uczniowski

Skład samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący:

Wiceprzewodnicząca:

Skarbnik:

Opiekun Samorządu Uczniowskiego pan Marek Mroczek