Branżowa Szkoła I Stopnia

Zapraszamy do naszej Branżowej Szkoły I Stopnia

Fryzjer (symbol zawodu 514101)

Naukę zawodu „fryzjer” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: higiena, materiały fryzjerskie, technologia fryzjerstwa, stylizacja, podstawy działalności usługowej, zajęcia praktyczne, specjalizacja zawodowa.

 

Kwalifikacja: Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

 

Fryzjer zgodnie z życzeniami klientów wykonuje zabiegi fryzjerskie, takie jak: golenie i strzyżenie włosów i zarostu, mycie i pielęgnowanie włosów, czesanie, trwała ondulacja, pielęgnowanie, rozjaśnianie i farbowanie włosów, za pomocą różnorodnych narzędzi, z wykorzystaniem specjalistycznych aparatów oraz materiałów fryzjerskich. Jego zadania zawodowe to gromadzenie i udostępnianie żurnali fryzjerskich, pomoc w doborze fryzury, wykonywanie i korzystanie technicznego rysunku technicznego fryzury, ocenianie gatunku i stanu włosów klienta, mycie głowy przy użyciu szamponów, strzyżenie włosów na sucho lub mokro za pomocą różnego rodzaju nożyczek, brzytew i narzędzi brzytwopodobnych oraz maszynek do strzyżenia, modelowanie fryzury za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki ręcznej, wykonywanie uczesania innymi technikami, np. przez nawijanie włosów na wałki, suszenie, rozczesywanie i układanie, z zastosowaniem dodatków fryzjerskich, wczesywanie do fryzur tresek i tupetów, utrwalanie fryzury np. przy użyciu lakieru, wykonywanie trwałej ondulacji różnymi technikami, farbowanie lub rozjaśnianie włosów – dobieranie i nakładanie na włosy odpowiednich preparatów, przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów i skóry głowy, golenie zarostu twarzy i głowy za pomocą brzytew, narzędzi brzytwopodobnych, maszynek do golenia, stosowanie kompresów i preparatów po goleniu), strzyżenie brody i wąsów, dobieranie kształtu zarostu, modelowanie, zabezpieczanie garderoby klienta przed zniszczeniem, obliczanie i przyjmowanie należności za wykonane usługi, ostrzenie, czyszczenie i odkażanie narzędzi i przyborów, konserwowanie używanego sprzętu oraz usuwanie drobnych usterek, utrzymywanie czystości na stanowisku pracy i w zakładzie, wyposażanie stanowisk pracy w niezbędne narzędzia, przybory i materiały.

 

Fryzjer może pracować w zakładach fryzjerskich, perukarniach, charakteryzatorniach w teatrach i telewizji, na planach filmowych. Absolwent z przygotowaniem w zawodzie fryzjer może być zatrudniony w zakładach fryzjerskich świadczących usługi typowe dla fryzjerstwa damskiego lub męskiego bądź podejmować działalność w tym zakresie na własny rachunek.

Sprzedawca (symbol zawodu 52230)

Naukę zawodu „sprzedawca” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Naukę zawodu „sprzedawca” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych.

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: towaroznawstwo, organizacja sprzedaży, sprzedaż towarów, podstawy działalności handlowej, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa. Sprzedawca sprzedaje produkty oferowane w punktach sprzedaży drobnodetalicznej (w kioskach i na targowiskach), detalicznej (sklepach, hipermarketach) oraz hurtowej (w hurtowniach), obsługuje nabywców bezpośrednio (w handlu metodą tradycyjną) lub pośrednio (w handlu metodą samoobsługową i preselekcji).

 

Sprzedawca może być zatrudniony w różnych firmach handlowych na stanowiskach sprzedawcy lub magazyniera. Miejscem pracy sprzedawcy będzie zatem punkt sprzedaży detalicznej (bez względu na jego standard i stosowaną formę sprzedaży) a także wszystkie te miejsca, w których dokonuje się sprzedaży akwizycyjnej a w szczególności: hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej, mieszkania, instytucje. Może również pełnić funkcję kierownika punktu sprzedaży oraz samodzielnie prowadzić własny sklep lub hurtownię.

Kwalifikacja: Prowadzenie sprzedaży

Mechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu 723103)

Naukę zawodu „mechanik pojazdów samochodowych” można podjąć po ukończeniu gimnazjum w zasadniczych szkołach zawodowych. Po ukończeniu nauki absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, a po jego zdaniu uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.

 

Nauka trwa 3 lata. W jej trakcie odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, takich jak: podstawy konstrukcji maszyn, technologia mechaniczna, pracownia elektrotechniki i elektroniki samochodowej, konstrukcja pojazdów samochodowych, przygotowanie do prowadzenia pojazdów samochodowych, zajęcia praktyczne, specjalizacja.

 

Mechanik pojazdów samochodowych wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze samochodów osobowych i zespołów samochodowych; kontroluje stan techniczny zespołów i układów samochodowych oraz reguluje i sprawdza działanie pojazdu jako całości za pomocą urządzeń diagnostycznych na uniwersalnych i specjalizowanych stanowiskach obsługowo-naprawczych, z użyciem narzędzi ślusarskich i monterskich.

 

Mechanicy pojazdów samochodowych znajdują zatrudnienie w wyspecjalizowanych usługowych warsztatach samochodowych, w zakładach diagnostycznych i naprawczych oraz w stacjach obsługowo-naprawczych. Mogą również otworzyć własny warsztat.

Kwalifikacja: Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Elektromechanik pojazdów samochodowych (symbol zawodu: 741203)

Dynamiczny rozwój gałęzi przemysłu związanej z branżą samochodową powoduje, iż zapotrzebowanie na osoby z odpowiednimi kwalifikacjami jest coraz większe. Postęp techniki oraz technologii wymusza zmianę w sposobie kształcenia i zdobywania wiedzy oraz umiejętności dla osób zajmujących się motoryzacją. Dzisiaj nie wystarczają wiadomości nauczane przed kilkunastoma latami. Elektromechanik pojazdów samochodowych to osoba, która posiada oczywiście podstawowe wiadomości z budowy i obsługi pojazdów, ale także wiadomości i umiejętności w zakresie diagnostyki i naprawy elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych, na bieżąco aktualizuje swoje wiadomości i zdobywa nowe umiejętności. Dynamiczny wzrost liczby pojazdów na drogach wymusza na gospodarce zwiększenie ilości specjalistów, którzy wykonując rzetelnie swoje zadania zawodowe zaspokoją zapotrzebowanie na usługi w branży motoryzacyjnej.

 

Elektromechanik pojazdów samochodowych diagnozuje i naprawia systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy. Instaluje i uruchamia w  samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne. w szczególności połączone magistralami danych typu: CAL, LIN sprawdza zapłon i światła samochodowe, przeprowadza konserwację, wykonuje naprawy uszkodzonych elementów i urządzeń elektrycznych i elektronicznych, posługując się przyrządami pomiarowymi i urządzeniami diagnostycznymi. Podczas pracy posługuje się typowymi narzędziami ślusarskimi, kluczami dynamometrycznymi, wkrętakami z  napędem elektrycznym i pneumatycznym oraz specjalistycznymi przyrządami pomiarowymi i diagnostycznymi. Przyjmuje samochody lub zespoły samochodowe do naprawy i sporządza protokół przyjęcia. Metodami diagnostycznymi ustala rodzaj niesprawności i ich przyczyny. Ustala sposób usunięcia niesprawności dotyczącej wymiany zespołu, części zespołu lub ich naprawy. Demontuje zespół, czyści go, weryfikuje, wymienia lub naprawia elementy. Montuje wiązki elektryczne i elementy osprzętu elektrycznego obejmującego urządzenia zasilające, sterujące, sygnalizujące, oświetleniowe i zabezpieczające. Konserwuje instalację urządzeń elektrycznych i elektronicznych samochodu, dokonuje przeglądów okresowych i bieżącej obsługi układów elektrycznych. Przeprowadza badania diagnostyczne i usuwa usterki układów elektrycznych. Przestrzega wymagań warunkujących dopuszczenie pojazdu do ruchu. Dokonuje rozliczeń kosztów materiałów i robocizny usług naprawczych. Powinien nawiązywać kontakt z klientem, przekonywująco negocjować zakres prac oraz ceny za usługę.

Elektromechanik pojazdów samochodowych podczas wykonywania zadań zawodowych kontaktuje się z przełożonym, jednak jego praca ma charakter indywidualny, sam odpowiada za powierzone urządzenia, narzędzia oraz za jakość wykonanych usług. W jego pracy dominują czynności rutynowe oraz nietypowe, wynikające z  indywidualnego charakteru usterek, występujących w poszczególnych pojazdach samochodowych.

Kwalifikacja: Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych

Kucharz (symbol zawodu: 512001)

Absolwent kształcenia w zawodzie kucharz jest wyposażony w szeroki zakres umiejętności niezbędnych do efektywnej pracy w branży gastronomicznej. Jego obowiązki obejmują różnorodne zadania, począwszy od przechowywania żywności w sposób zapobiegający jej zepsuciu, poprzez wybór i ocenę jakości surowców, aż po przygotowywanie potraw i napojów zgodnie z najwyższymi standardami. Kucharz jest odpowiedzialny za prowadzenie obróbki wstępnej oraz przygotowywanie półproduktów, które później poddaje obróbce cieplnej, korzystając przy tym z różnorodnych technik kulinarnych i nowoczesnych urządzeń gastronomicznych. Ponadto, jego zadaniem jest także wykańczanie potraw i napojów, ich estetyczne podanie oraz właściwe porcjowanie. Kucharz musi być świadomy aktualnych trendów w aranżacji potraw i napojów oraz znać zasady organizacji pracy przy obsłudze klienta. W trakcie wykonywania swoich obowiązków zawodowych, kucharz dba o bezpieczeństwo zdrowotne sporządzanych dań, przestrzegając ściśle procedur obowiązujących w gastronomii oraz zasady racjonalnego żywienia i podstawy żywienia. Dzięki kompleksowej wiedzy i umiejętnościom, absolwent kształcenia w zawodzie kucharz jest gotowy sprostać wymaganiom branży gastronomicznej i zapewnić klientom wyjątkowe doznania kulinarne.

Kwalifikacja: Sporządzanie potraw i napojów 

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie(symbol zawodu: 712905)

Kierunek związany z montażem systemów suchej zabudowy oraz wykończeniowymi pracami budowlanymi cieszy się długotrwałą popularnością w branży budowlanej. Oferuje on wszechstronne kwalifikacje, obejmujące szeroki zakres działań, od montażu systemów suchej zabudowy po malowanie, tapetowanie oraz układanie różnorodnych posadzek i okładzin. Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie specjalizuje się w malowaniu różnych powierzchni, w tym ścian, sufitów, stolarki budowlanej i innych elementów wyposażenia budynku. Dodatkowo, zajmuje się tapetowaniem pomieszczeń oraz wykonuje różnego rodzaju posadzki, od drewnianych po płytki ceramiczne czy wykładziny z tworzyw sztucznych. Wykonuje również ścianki działowe, sufity podwieszane i obudowy konstrukcji w systemach suchej zabudowy. Absolwenci tego kierunku mają szerokie możliwości zatrudnienia w firmach remontowo-budowlanych lub mogą samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą. Wzrost dynamiki branży budowlanej stwarza doskonałe perspektywy zatrudnienia dla absolwentów posiadających umiejętności w zakresie prac wykończeniowych, zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej.

Kwalifikacja: Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych.

Operator obrabiarek skrawających (symbol zawodu: 722307)

Operator obrabiarek skrawających obsługuje i utrzymuje w należytym stanie technicznym nowoczesne maszyny do obróbki skrawaniem. Są to zarówno maszyny sterowane cyfrowo bądź programowo, jak i tradycyjne obrabiarki służące do kształtowania przedmiotów z metalu i tworzyw sztucznych. Obsługuje i nadzoruje uniwersalne, półautomatyczne i automatyczne obrabiarki skrawające, takie jak: tokarki, frezarki, wytaczarki, szlifierki w tym obrabiarki sterowane numerycznie (komputerowo). Zadania zawodowe to: przygotowywanie stanowiska pracy (zaznajamianie się z rysunkiem technicznym lub wzorcem, przygotowywanie narzędzi do pracy), ustawianie parametrów i nadzorowanie pracy obrabiarek, obsługa frezarek, tokarek i innych obrabiarek sterowanych przy pomocy komputera, programowanie obrabiarek, wykonywanie i czytanie rysunków technicznych, ustalanie korekcji poszczególnych narzędzi zamocowanych w głowicy, w zależności od naddatku i innych czynników wpływających na dokładność obróbki, czyszczenie i konserwowanie obsługiwanych maszyn, urządzeń i przyrządów. Operator obrabiarek skrawających może pracować we wszystkich przedsiębiorstwach produkcyjnych wykorzystujących obróbkę skrawaniem, zajmujących się wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń mechanicznych, maszyn budowlanych, samochodów i ciągników , zakładach budowy i eksploatacji taboru kolejowego, budowy silników parowych, spalinowych i turbinowych, napędów hydraulicznych, wyposażenia samolotów i śmigłowców itp.

Kwalifikacja: Użytkowanie obrabiarek skrawających.

Cukiernik (symbol zawodu: 751201)

Głównym celem pracy cukiernika jest produkcja wyrobów cukierniczych, np. ciast, ciastek, lodów. Cukiernik odpowiedzialny jest za przygotowanie niezbędnych surowców i
półproduktów. Całość działań powinna być prowadzona w środowisku zapewniającym wysoką
jakość i bezpieczeństwo żywności. Zakres obowiązków cukiernika zależy od wielkości zakładu pracy. W małych zakładach wykonuje wszystkie zadania związane z zawodem, w dużych istnieje bardzo wąska specjalizacja, np. ciastkarz, lodziarz, dekorator. Surowce do wyrobu produktów cukierniczych muszą być właściwie odmierzone. Każdy z surowców i półproduktów poddawany jest ocenie organoleptycznej (sprawdzeniu za pomocą zmysłów smaku i węchu przydatności do spożycia). Bardzo ważne jest posiadanie zmysłu artystycznego, bowiem wiele wyrobów (np. marcepany, praliny, torty) wymaga pracy związanej ze zdobieniem, dekorowaniem czy przystrajaniem. Obowiązkiem cukiernika jest także kontrola i konserwacja stosowanych w pracy maszyn i urządzeń.

Kwalifikacja: Produkcja wyrobów cukierniczych.

Piekarz (symbol zawodu: 751204)

Piekarz jest osobą odpowiedzialną za organizację procesu i wykonawstwo wypieku chleba oraz – coraz częściej – za produkcję galanterii piekarskiej, np. rogali, chałek, bułek słodkich i drożdżówek. Podstawowym zadaniem piekarza jest wyprodukowanie pieczywa o jakości oczekiwanej przez klientów. Odpowiada on za właściwe przygotowanie mieszanek mąk i dodatków. Do obowiązków piekarza należy też przygotowanie ciast zgodnie z recepturą, prowadzenie ich fermentacji z zachowaniem wszystkich parametrów technologicznych, następnie dzielenie i kształtowanie ręczne lub mechaniczne kęsów ciasta. Rozrost końcowy uformowanego ciasta odbywa się w komorach rozrostowych lub w pomieszczeniach piekarni. Wyrośnięte kęsy ciasta trafiają do pieca piekarskiego, gdzie pod nadzorem piekarza są wypiekane z zachowaniem zasad technologicznych. Pieczywo po wypieku trafia do magazynu wyrobów gotowych a następnie do punktów sprzedaży.

Kwalifikacja: Produkcja wyrobów piekarskich.

Elektryk (symbol zawodu: 741103)

Praca w dziedzinie montażu i obsługi maszyn oraz urządzeń elektrycznych wymaga szerokiego zakresu umiejętności i kompetencji. Osoba zajmująca się tym zawodem musi być przygotowana do montowania i uruchamiania różnego rodzaju maszyn oraz urządzeń elektrycznych, opierając się na dokumentacji technicznej. Dodatkowo, jej obowiązki obejmują wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych, dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługę maszyn oraz urządzeń elektrycznych, a także aparatury sterującej i pomiarowej. Montaż układów zasilania, sterowania, regulacji i zabezpieczeń wymaga precyzyjnego działania na podstawie dostępnej dokumentacji technicznej. Istotnym elementem pracy jest także instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych. Osoba pracująca w tej dziedzinie musi umieć określać parametry techniczne maszyn, urządzeń elektrycznych oraz instalacji elektroenergetycznych, oraz oceniać ich stan techniczny po montażu na podstawie pomiarów. Planowanie kolejności czynności podczas demontażu i montażu maszyn i urządzeń elektrycznych jest również kluczowe dla efektywnej pracy. Wymiana zużytych lub uszkodzonych elementów oraz podzespołów maszyn i urządzeń elektrycznych, układów sterowania i zabezpieczeń jest rutynową czynnością w pracy tego specjalisty. Ważnym aspektem jest także stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć. Wykonywanie pomiarów i diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych to codzienna praktyka. Ocena jakości wykonanych prac oraz posługiwanie się dokumentacją techniczną, rysunkami oraz schematami maszyn i urządzeń elektrycznych jest kluczowa dla zapewnienia bezpiecznej i skutecznej pracy. Wykorzystywanie oprogramowania komputerowego wspierającego wykonywanie zadań zawodowych ułatwia pracę i zwiększa efektywność. Przestrzeganie zasad etyki, ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowanie przepisów prawa energetycznego, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska jest niezwykle istotne dla zapewnienia bezpiecznej i odpowiedzialnej pracy.

Kwalifikacja: Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Ślusarz (symbol zawodu: 722204)

Ślusarz to specjalista zajmujący się naprawą i konserwacją różnego rodzaju sprzętu gospodarstwa domowego, rowerów, wózków, zamków oraz ogrodzeń metalowych. Jego główne obowiązki to przyjmowanie do naprawy różnorodnych urządzeń, diagnozowanie przyczyn usterek oraz przeprowadzanie niezbędnych napraw. Przed rozpoczęciem prac naprawczych, ślusarz dokładnie czyści i myje urządzenia, aby zapewnić odpowiednie warunki pracy. Następnie demontuje urządzenia na zespoły i części, korzystając z różnych narzędzi ślusarskich. Weryfikuje uszkodzone elementy i części, a następnie dokonuje naprawy, wymiany lub dopasowania nowych części, posługując się różnorodnymi technikami ślusarskimi, takimi jak wiercenie, cięcie czy lutowanie. Po zakończeniu naprawy sprawdza poprawność działania urządzeń. Oprócz napraw, ślusarz zajmuje się również konserwacją urządzeń i wykonywaniem zabezpieczeń antykorozyjnych zgodnie z normami ochrony środowiska. Podczas pracy ślusarz stosuje się do zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przestrzega obowiązujących przepisów BHP i ppoż. Ponadto, może udzielać użytkownikom instrukcji dotyczących prawidłowej eksploatacji sprzętu i urządzeń, aby zapewnić ich długotrwałą i bezpieczną użytkowanie. Zawód ślusarza wymaga precyzji, umiejętności manualnych oraz znajomości technik naprawczych i konserwacyjnych.

Kwalifikacja: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

Stolarz (symbol zawodu: 752208)

Stolarz to zawód związany z obróbką drewna i produkcją różnorodnych wyrobów drewnianych. Głównym zadaniem stolarza jest wykonywanie mebli, drzwi, okien, schodów oraz innych elementów wyposażenia wnętrz zgodnie z projektami i specyfikacjami klienta. Oprócz tego, stolarz może zajmować się także naprawą i renowacją istniejących mebli i konstrukcji drewnianych. Proces pracy stolarza rozpoczyna się od analizy projektu oraz materiałów, a następnie przechodzi przez przygotowanie drewna poprzez cięcie, szlifowanie, frezowanie i obróbkę mechaniczną. Stolarz posługuje się różnymi narzędziami ręcznymi i maszynowymi, takimi jak piły, wiertarki, strugi czy frezarki. Istotną częścią pracy jest także montaż i wykończenie gotowych elementów, w tym aplikowanie lakierów, farb, czy impregnacji. Stolarz pracuje z uwzględnieniem norm bezpieczeństwa i higieny pracy, dbając o precyzję i jakość wykonania. Umiejętności manualne, kreatywność oraz zdolności techniczne są kluczowe dla wykonywania tego zawodu. Stolarstwo to profesja, która łączy tradycję z nowoczesnymi technologiami, tworząc unikalne i trwałe dzieła z drewna.

Kwalifikacja: Wytwarzanie wyrobów stolarskich.

Miejsca naszych praktyk

Facebook