Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny. Uczniowie uczą się urządzać zakłady gastronomiczne, gospodarstwo domowe, umiejętnie sporządzać potrawy zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta. Zdobywają umiejętności aktywnego zachowania się na rynku, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, sporządzania biznes planu itp.

technik żywienia i usług gastronomicznych 343404

Kwalifikacje:

Sporządzanie potraw i napojów

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Przedmioty ogólnokształcące +

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym oraz uzupełniające

Biologia

Język angielski

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Działalność gospodarcza w gastronomii

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Zasady żywienia

Organizacja produkcji gastronomicznej

Usługi gastronomiczne

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

Pracownia gastronomiczna

Pracownia planowania żywienia i produkcji gastronomicznej

Pracownia obsługi klienta

Praktyki zawodowe

Absolwent tej szkoły może znaleźć zatrudnienie we wszystkich typach zakładów gastronomicznych: restauracjach, barach, kawiarniach, stołówkach, domach opieki, itp. oraz prowadzić własną działalność gospodarczą. Kształci absolwenta, który potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej: fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować bale, wesela; organizować żywienie zbiorowe: bufety, stołówki, bary, kafeterie; projektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych.

Absolwent potrafi przygotować oferty, organizować promocję i reklamę, aktywnie poszukiwać zatrudnienia na rynku pracy. Technikum daje możliwość zdobycia zawodu, a jednocześnie przygotowuje do dalszego kształcenia.

Facebook