FERS – Włochy 2023/2024

Doświadczenie zawodowe – czas start! Praktyki zawodowe we Włoszech

Aktualności

„Doświadczenie zawodowe – czas start! Praktyki zawodowe we Włoszech”

Projekt „Doświadczenie zawodowe – czas start! Praktyki zawodowe we Włoszech” (nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000121422) realizowany jest przez Wielozawodowy Zespół Szkół im. rtm. Witolda Pileckiego w Zatorze w okresie 1.11.2023 – 31.10.2024.

 

Partnerem projektu jest włoska firma Istituto per la Formazione, l’Occupazione e la Mobilità Società Cooperativa Sociale.

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) 2021-2027. Projekt jest realizowany na zasadach programu Erasmus+,  ale dofinansowany z projektu „Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”, którego beneficjentem jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Otrzymane dofinansowanie wynosi 307 022,76  PLN. Projekt jest finansowany ze środków EFS+  w podziale: 82,52% środki europejskie 17,48 środki krajowe.  

Podsumowując szkoła realizująca powyższy projekt chce osiągnąć:

rezultaty jakościowe

 

rezultaty ilościowe
– zwiększenie kompetencji zawodowych, językowych, interpersonalnych i cyfrowych wśród uczestników projektu;

– zwiększenie kompetencji językowych, interpersonalnych i cyfrowych wśród kadry szkoły;

– zwiększenie europejskiego wymiaru szkoły oraz intensyfikacja współpracy międzynarodowej.

 

– odbycie zagranicznego stażu przez 20 uczniów we Włoszech,

– uzyskanie 20 Europass Mobilność,

– uzyskanie 20 certyfikatów uczestnictwa w stażu,

– stworzenie broszury przedstawiającej nabyte przez uczniów efekty uczenia się oraz korzyści płynące z programu dla szkoły i jej otoczenia.

 

Facebook